ME400 Sanayi Stajı Yapacakların Dikkatine

ME400 Sanayi Stajı Yapacakların Dikkatine

Önceki yıllarda Mühendislik Fakültesi tarafından sağlanan Staj Rehberi ve içeriğindeki değerlendirme formlarının bu yıl itibariyle çıktılarının alınarak staj dosyasına eklenmesi öğrencilerin sorumluluğuna geçmiştir. İlgililere duyurulur.

Staj rehberini indirmek için