Ders Kodu Ders Adı Kredi(T+U) AKTS
ME500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 2+0 26
ME590 MÜHENDİSLİKTE ANALİTİK YÖNTEMLER 3+0 8
ME598 YÜKSEK LİSANS ARAŞTIRMA SEMİNERİ* 0+2 4
ME599 MÜHENDİSLİK ARAŞTIRMALARI METODU VE ETİĞİ 0+2 3
MES8XX UZMANLIK ALANI ÇALIŞMALARI 8+0 4

Ders Kodu Ders Adı Kredi(T+U) AKTS
ME590 MÜHENDİSLİKTE ANALİTİK YÖNTEMLER*** 3+0 8
ME598 ARASTIRMA SEMİNERI** 0+2 7
ME599 MÜHENDİSLİK ARAŞTIRMALARI METODU VE ETİĞİ 0+2 3
ME600 DOKTORA TEZİ 0+1 26
ME698 DOKTORA ARAŞTIRMA SEMİNERİ 0+2 7
ME8XX UZMANLIK ALANI ÇALIŞMALARI 8+0 4

Yukarıda zorunlu derslere ek olarak, aşağıdaki seçmeli ders listesinden 6 ders alınmalıdır.

*Tüm yüksek lisans öğrencileri Yüksek Lisans Araştırma Semineri dersine eğitimlerinin 4. dönemine kadar kayıt olmak zorundadır.

**Bu ders lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen öğrenciler tarafından eğitimlerinin 6. dönemine kadar alınmak zorundadır.

***Bu ders veya eşdeğeri daha önce alındaysa, 1 ekstra ders alınması gerekmektedir.

Not: Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, detaylı bilgi için http://ects.iyte.edu.tr/ adresine bakabilirsiniz.

Kredi: ( 0 + 1 ) 0.5 
Deneysel ve/veya teorik olarak bir araştırma konusu izlenmelidir. Tez, Izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yüksek Lisans Programının ihityaçlarını karşılamalıdır.

ME 501 Mikroyapı ve Mekanik Özellikler

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Deformasyon (bozulma) çeşitleri. Dislokasyon mekaniği. Kayma ve ikizlenme yoluyla deformasyon. Yaygın mühendislik malzemelerinde kırılma; sert ama kolayca kırılabilir ve sünek kırılmalar. Metallerde, tane boyutu, çözünen madde, ve çökelti yoluyla kuvvetlendirme mekanizmaları. Seramikler ve mikroyapıları. Kompositlerin mikroyapıları ve mekanik özellikleri.

ME 502 Malzemelerin Mekanik Özellikleri

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Esneklik ve yoğurulabilirlik teorileri. Sünek malzemeler için verimlilik kriteri. Tek ve çoklukristal malzemeler için plastic deformasyon. Yer değiştirme mekanizmaları. Metaller, seramikler ve kompozitlerinde güçlendirme mekanizmaları. Bozulma mekanizmaları ve çatlama. Mühendislik malzemelerinin yorgunluk ve sürünme davranışları ve test edilmeleri.

ME 503 Metal Matris Kompozitler

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Temel mekanik. Slab,shear lag ve Eshelby teorileri. Akma, ısıl gerilmeler ve sürünme. Ara-yüzey bağı ve kimyası. Kırılma tokluğu ve malzeme performansı. Kırılma mekanizmaları. Üretim teknikleri ve mikro-yapı geliştirilmesi. Testler, karakterizasyon metotları ve uygulama alanları

ME 504 Malzemelerin Yüksek Deformasyon Hızlarında Davranışları

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Elastik ve plastik stres dalgaları. Şok dalgaları ve üretimleri. Yüksek gerilme oranını test etme metodları. Yüksek gerilme oranlarında plastik deformasyon. Metaller için esas olan denklemler. Adiabatik kayma bantı oluşumu mekaniği ve mikroyapısı. Dinamik yükleme ile kusur ve kırılma oluşumu. Sivil ve askeri uygulamalarda yüksek gerilim oranı olgusu.

ME 505 Kalite Kontrol

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Kalite ve kalitenin anlamının etkisi. Kalitenin, ürün,,teknoloji ve enternasyonel halekoyulması. Kalite mühendisliği. Süreç control mühendisliği, istatistiğin temelleri ve control grafikleri. Güvenilirlik, kalite maliyeti.

ME 506 Tahribatsız Muayene Yöntemleri

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Tahribatsız test yapımının kalite güvencesi üzerindeki önemi. Malzemelerde tahribatsız kusur tayini. Ultrasonik,, radyografik,sıvı etkili, manyetik taneli ve girdap akım testi gibi yaygın bir şekilde kullanılan NDT methodlar. Endüstrideki belirli problemlerin tahribatsız testlerinin uygulaması.

ME 507 Malzeme Biliminde Analitik Teknikler

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Malzemelerin mekanik, termomekanik, fiziksel ve mikroyapısal karakterizasyon çalışmaları. Bu malzeme sistemi, metaller, seramikler, polimerler, kompozitler ve yüzeyler ile arayüzeyleri kapsamaktadır.Mekanik özellik karakterizasyonuna yönelik uygulamalar. Kıılma ve kırık görüntüleme.Yüzeyler ve arayüzeyler. Polimerik malzemelerin dinamik mekanik analizi. Optik ve taramalı electron mikroskopisi. Polymerlerin moleküler yapı tayini ve dayanıklılık denemeleri.

ME 509 Katılaşma İşlemi

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Katılaşma. Saf metallerde çekirdekleşme ve büyüme.alaşım katılaşması.Döküm. Dökümlerde ısı transferi ve kaynak tekniği.

ME 510 Kırılma Mekaniği

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Lineer elastik kırılma mekanizmaları, çatlakların gerilme analizleri ve çatlak büyümesi. Metal ve metal olmayan malzemelerde kırılma mekanizmaları: sünek kırılma, çatlama, plastiklerin, kompozitlerin ve seramiklerin kırılması. Metal ve metal olmayan malzemelerde kırılma tokluğu testleri ve yorulma çatlak ilerleyişi

ME 511 Makina Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Temel nümerik yöntemlerin gözden geçirilmesi. Kısmi differansiyel denklem çeşitleri. Sınır ve başlangıç koşulları. Sonlu farklılıklarla “Explict” ve “Implict” yöntemler. Alternatif yönlü açık metot.Çoklu düğüm noktalı ve çoklu seviyeli yöntemler.Ağırlıklı artık metodunun genel formülasyonu.Sonlu hacim metodu.Sonlu eleman metodu ve interpolasyonu. Sturm-Liouville denklemleri. Spektral methodlar.

ME 512 Faz Değişimi Problemleri için Analitik ve Sayısal Yöntemler

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Faz değişimi problemlerine giriş. Problemlerin kesin sonuçları. Çözümlerin integral methodu ile değerlendirilmesi. Nümerik çözüm metodlarına giriş. Sıcaklık ve entalpi formülasyonları. Vaka çalışmaları.

ME 513 İleri Kompozit Teknikleri

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Kompozit malzeme bileşenleri. Mikroyapı-performans ilişkileri. Kompozitlerin mukavemet özellikleri. Lamine kompozitlerin termoelastik özellikleri. Uzun, kısa elyaflı ve hibrit tip kompozitler. Ara-yüzey bölgesi, oluşum mekanizmaları ve bağlanma mukavemeti. Kompozit malzemelerin dayanım ve tokluk özellikleri. Polimer, seramik ve metal matriksli kompozitlerin üretim teknikleri ve uygulama alanları

ME 515 Katı Hal Mekaniğinde Sonlu Elemanlar Analizi

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Melez-karışım formülasyonu. Işın elemanları, plaka elemanları, yassı kabuki elemanları. Lamine kompozitlerin modellenmesi. Küçük-gerilme, büyük sapma problemleri, geniş katı-plastik deformasyon problemleri, geniş elastik-plastik deformasyon problemleri.

ME 516 Titreşimlerde Sonlu Elemanlar Analizi

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Hareketin denkleminin formülasyonu. Eleman enerji fonksiyonları. Sonlu elemanların yerdeğiştirme metodu. Düzlem içi plakaların titreşimi. Katıların titreşimi. Plakaların bükülgen titreşimi. Serbest titreşimin analizi. Zorunlu tepki.

ME 518 Titreşimde Analitik Yöntemler

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Sistem davranışları. Dinamiksel ilkeler. Titreşimde özel konseptler. Doğal titreşim modelleri: ayrık ve sürekli sistemlerde nümerik yaklaşımlar. Sönümlü olmayan sistem davranışları. Sürekli sistemlerde dönüşümlü metot çözümleri. Sönümlü sistemler. Birleşik sistemlerde titreşim

ME 521 İleri Termodinamik

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Güç meydana getirme, maksimum güç koşulları. Iç ve dış tersinmezlikler. Gelişmiş buhar turbine ve gaz-türbini çevrimleri. Güneş enerjisi. Dünya dışı güç işlemeleri. Soğutma ve sıvılaştırma. Manyetik soğutma. Termodinamik dizayn: Isı eşanjörlei, termal enerji depolanması ve kütle eşanjörleri.

ME 522 Yüksek Sıcaklık Malzemeleri

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Giriş. Ikili, üçlü ve çoklu bileşenli sistemlerin faz dengesi diyagramları. Seramik malzemelerin kullanım performans analizlerinde bu diyagramların kullanımı. Dahl’ın yöntemini kullanarak fazların kümesel tayini. Refrakter seramikler yüksek sıcaklıkta korozyonu. SiC, grafit vs. gibi oksit olmayan refrakterlerin ısıl özellikleri.

ME 523 Isı İletimi

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Isı iletimi temel bilgileri. Dikdörtgensel, silindirik ve dairesel kordinat sistemindeki değişkenlerin ayırımı. Duhamel’s teorisinin kullanımı. Tek boyutlu kompozit ortamı.

ME 524 Deney Tasarımı

Kredi: ( 1 + 4 ) 3 
Giriş. Istatistiğin temelleri. Labbratuvar hesaplamaları için hesap tablolarının kullanımı. Deneysel değişimin doğası. Hesap tablolarının çizelge ve grafiklerde kullanımı. ANOVA tablolarına giriş. Hesap tablolarının ,Latin-square deneysel dizaynlarda kullanılması, Faktöryel deneysel dizaynları, Box-Hunter deneysel dizaynları ve Ruggedness dizaynı.

ME 525 Isıl Işınım

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Elektromanyetik arka plan. Temel konuların tanımı. Homojen madde ve arayüzeylerle radyasyonun etkileşimi. Siyah cisim ışınımı.Gerçel yüzylerden radyasyon ve yüzeyler arası radyoaktif enerji transferi. Kapsamlar arası radyoaktif enerji transferi. Soğuran ve yayan homojen ortamlardaki radyasyon.

ME 532 Isı Taşınımı

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Düzgün ve düzensiz sınır katmanı akışında zorunlu konvektif ısı transferinin çalışılması. Aynı zamanda, iç ve dış akışların isteğe bağlı yüzey sıcaklıkları ve ısı deviniminin değişimine bağlı çalışılması. Benzerlik çözümlerinin kullanımı ile net ve yaklaşık formülasyonlar, değişkenlerin ayırımı, entegral methodları ve süperpozisyonların gözden geçirilmesi. Ayrıca, düzensiz iletim süreçlerinin konuları, Reynolds benzerliği ve ampirik, deneysel sonuçlar, yüksek hız akışı, ısı eşanjörü ve serbest ısı iletimine de değinilmiştir.

ME 534 İleri Akışkanlar Mekaniği

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Temel kavramlar. Matematiksel başlangıçlar. Akış kavramının temel denklemleri. Hareketin analizi. Kuvvet ve streslerin analizi. Akış teoremleri. Sıkıştırılmaz potansiyel akışı.

ME 538 Akışkan Güç Kontrolü

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Hidrolik ve pnömatik kontrol sistemleri ve bileşenlerinin teorisi ve dizaynı, uygulamaları. Hidrolik ve pnömatik vanalarda basınç-akım ilişkileri. Vana konfigürasyonları. Vana işletim kuvvetleri. Kapalı döngü sistemleri. Basınç, akım hızı, pozisyon, kuvvet ve diğer niceliklerin kontrolü ve ölçümü. Bileşen ve sistem dizaynlarına temel prensiplerin uygulanması.

ME 540 Uygulamalı Yanma

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Yanma teorisi ve pratiği. Yanma reaksiyonlarını yöneten kimyasal kinetic, damla ve partikül yapılı dağılımların reaksiyonu. Karışma kontrollü ve reaksiyon kontrollü alevlerin mekanizması ve özellikleri. Yanma verimliliğine, sıcaklığın, karışma ve eşdeğerlik oranının etkisi.Yanma sistemlerinde radyoaktif ısı transferi.Geçerli trendler ve ileri yanma methodları, ısı yayan, ısı dvreden, akışkanlaşmış yatak ve Coanda kazanları/ocakları. Yanma işlemlerinin analizine giriş, gaz, sıvı ve katı yakıtlar için yanma teknolojileri. Fırın, eritken-yatak, akışkan-yatak ve süspansiyon yakan kazanların uygulaması.

ME 541 Güneş Enerjisi Temelleri ve Uygulamaları

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Isı yayan enerji transferi ve güneş eşanjörlerinde uygulaması; güneş eşanjörleri için enerji dengeleri, teorinin,ekonomikyönünün ve güneş enerjisi uygulamalarının gözden geçirilmesi.

ME 542 Hidrojen Enerjisi Temelleri ve Uygulamaları

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Hidrojen üretim teknikleri: Hidrokarbonların buhar ile ıslah edilmesi, kısmi oksitlenme, hidrojenin sudan güneş yoluyla meydana getirilmesi: Fotovoltaik hücreler ve elektroliz yöntemi, fotoelektrokimyasal piller, fotobiyolojik sistemler, fotobozulma sistemleri. Hidrojenin: içten yanmalı motorlarda , buharlı türbinler için buhar oluşturulmasında ve akaryakıt pillerinde yakıt olarak kullanılması. Hidrojen depolama teknikleri: gaz depolama, sıvı depolama, gözenekli ortama depolama. Hidrojen güvenliği.

ME 544 Pasif Güneş Sistemleri

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Pasif güneş sistemi çeşitleri. Pasif güneş sistemi elemanları.Pasif güneş sistemlerinin tmodinamik ve ekonomik yönden analizi. Dünyadaki uygulanan güneş enerjisi sistemlerinin örnekleri.

ME 545 Jeotermal Enerjinin Direkt Kullanımı

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Jeotermal enerjiye giriş. Dünyada jeotermal enerjinin direct uygulamaları. Uzay ısıtma ekipmanları ve uzay ısıtma sistemleri. Isı eşanjörleri, kuyu içi eşanjörleri, boru tesisatları. Jeotermal sera etkisi dizaynı. Sukültürü. Soğutma. Endüstriyel kullanımlar. Zemin bazlı ısı pompaları. Çevresel değerlendirmeler. Dizayn projesi ve arazi gezileri.

ME 548 Termik Güneş Santralleri

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Termal güneş enerjisi tesis çeşitleri. Termal güneş enerjisi tesislerinin hesaplamaları. Dünyadaki güneş enerjisi tesislerinin termodinamik analizi. Termal güneş enerjisi tesislerinin ekonomik analizi.

ME 550 Rüzgar Enerjisi

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Rüzgar türbinlerinin teorisi. Rüzgar akımlarının teorisi. Rüzgar türbinlerinin çeşitleri. Rüzgar türbinlerinin dizaynı. Rüzgar çftlikleri. Rüzgar enerjisi tesislerinin ekonomik analizi. Teknik potansiyeller.

ME 551 Potansiyel Enerji Kaynakları

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Kömür, petrol, doğal gaz, kaya petrolü ve katran kumu enerjinin olağan kaynaklarıdır. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji ve hidrojen enerjisi, enerji eldesinin gelecekteki kaynakları olacaktır. Bu kaynaklar incelenecek ve gelecektte dünyadaki enerji ihtiyacını karşılama konusundaki potansiyelleri tartışılacaktır. Ilgili teknolojiler kısaca açıklanacaktır. Ayrıca bu kaynaklar analiz edilecek ve ekonomik açıdan karşılaştırılacaklardır.

ME 552 Enerji -Çevre Sistemleri

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Geleneksel ve geleneksel olmayan enerji kaynakları için yakıt döngüleri, çevresel etkilerle enerjinin dönüşümü veya kullanımı arasındaki ilişki, system ve süreç verimliliğinin ölçütü, geleneksel yöntemleri ve ileri enerji üretimini kapsayan kömüre dayalı enerji sistemlerinin detaylı çalışılması ve analizi, sentetik yakıt üretimi ve endüstriyel süreçler, enerji-çevresel etkileşiminin matematiksel modellemesi ve değiş-tokuş yapılanlar, teknik ve politik parametrelere bağlılıkları, enerji ve çevresel tahminlerde yöntemler, geçerli ilgi konularkrında uygulamalar.

ME 554 Jeotermal Mühendisliği

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Jeotermal enerjiye giriş. Sıvı akımı: akışkan mekaniği, tekli faz boru akımı. Döngüler: jeotermal döngüler, ekzerji. Isı transferi: Isı eşanjörleri, aşağı boşluklu ısı eşanjörleri. Kütle transferi ve atık ısı ıskatı : nem transferi, soğutma kuleleri, kondansatörler. Gaz çıkartması. Arazi gezileri. Dizayn projesi.

ME 561 Metal İşleme

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Makine elemanları ve talaşlı imalat icraatı. Metal kesme mekaniği. Metal kesmede sıcaklık. Aksamların ömrü ve yıpranmaları. Kesici akışkanların yüzey pürüzlülüğü. Metal kesme icraatlarının ekonomik yönü. Metal kesmenin adlandırılması. Çip kontrolü, makina ve aksam titreşimi. Öğütme. Üretim sistemleri ve otomasyon. Talaşlı imalat dizaynları.

ME 563 Elastisite Teorisi

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Stres ve gerilmenin analizi.. Ilgili esas denklemler. Gerilmenin düzlem problemleri. Kirişlerin bükülme ve belvermesi. Minimum potansiyel enerji ve tamamlayıcı enerjinin dönüşümsel methodları ve teoremleri. Dönüşümsel methodlar ile yaklaşık çözümler. Levha teorisine giriş.

ME 570 İşlemsel Zeka

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Konvansiyonel Al tekniklerine giriş ve işlemsel optimizasyon şemaları. Sinir ağları teorisiyle SA‘da parametre optimizasyonu.Tüme-varım ve tümden-gelim, doğal proses simülasyonları. Klasik işlemsel zekadan modern işlemsel zekaya kadar yaşanan gelişmeler.

ME 571 Mekanizmaların Kinematik Analizi

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Modern kinematik analize giriş. Mekanizmaların (hareketlerin) analitik göstrerimi. Euler-Sayary denklemi. Eğrilik teorisi. Değişken olmayan anlık ve daha yüksek ivmeler. Kameralar. Üç boyutlu mekanizmalar. Periyodik mekanizmalar.

ME 574 Robotik Prensipleri

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Robotik ve robot idaresi. Hartenberg-Denavit konveksiyonu.Rotasyon matrisleri.Homojen dönüşümler.Direkt ve ters kinematik. Jacobian matrisi.Hız ve ivme analizleri. Newton-Euler formulasyonunu ile dinamik kuvvet analizi. Lagrangian formülasyonu vasıtasıyla hareket denklemleri. Yörünge planlama. Bağımsız eklem kontrolü.Heaplı tork metodu ile kontrol. Uysal hareket kontrolü. Pozisyon ve kuvvet geribildirimleri ile hibrit kontrolü.

ME 576 Makinaların Bilgisayarla Kontrolü

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Bilgisayar düzenlenmesi: Ikili mantık, komut ve veri işlemi. Sayısal-analog, analog-sayısal dönüşüm. Kesici arabirim. Bilgisayar kontrolü için sensörler. Tezgah kontrolünde komut oluşturulması: Linear ve kübik polinomlar ve eğrisel fonksiyonlarda kullanımı,step motorlarının açık-devre pozisyon kontrolü.

ME 581 Takım Tezgahları Tasarımı

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Makina eleman tipleri. Makina elemanlarının dizaynında genel koşullar. Kesme elemanlarının geometrisi ve performansı. Metal kemenin temel teorileri. Erişim düzenekleri ve sürüm sistemleri. Kayma yolları. Mil ve mil yatağı. Kontrol ve işletme cihazları. Soğutma sistemleri. Iş tutma cihazları. Makina elemanlarının yapıları. Makina elemanları dinamiği.

ME 584 Üretim Planlaması ve Denetimi

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Imalat Planlama ve Kontrolde stratejik konular (MPC). Malzeme gereksimlerinin planlanması (MRP)na karşın tam zamanında uygulamaları (JIT). Üretim kaynağı planlama (MRPII). Dağılım gereksinimleri planlama (DRP). Optimize edilmiş üretim teknolojisi ( OPT), Süreç yığın kontrolü. Kapasite ve üretim planlaması. Talep yönetimi. MPC’de bilgisayar desteği, system dönüşümü ve entegrasyon konuları

ME 591 Makina Mühendisliğinde Özel Konular

Kredi: ( 2 + 2 ) 3 
Makina mühendisliğindeki özel konuların yönlendirilmiş grup içi çalışması.

ME 592 Makina Mühendisliğinde Özel Konular

Kredi: ( 2 + 2 ) 3 
Makina mühendisliğindeki özel konuların yönlendirilmiş grup içi çalışması.

ME 597 ME 598 Araştırma Semineri

Kredi: ( 0 + 2 ) 1 
Her öğrenci, öğretim üyeleri tarafından geçerli/başarısız olarak notlandırılan, kendi araştırma konusu ile ilgili bir seminer vermek zorundadır. Seminerin konusu öğrenci ve danışmanı tarfından seçilebilir.

ME 598 Araştırma Semineri

Kredi: ( 0 + 2 ) 1 
Her öğrenci, öğretim üyeleri tarafından geçerli/başarısız olarak notlandırılan, kendi araştırma konusu ile ilgili bir seminer vermek zorundadır. Seminerin konusu öğrenci ve danışmanı tarfından seçilebilir.

ME 600 Doktora Tezi

Kredi: ( 0 + 1 ) 0.5 
Doktora öğrencisinin danışmanı gözetiminde orjinal bir çalışma yapması. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü mezuniyet şartlarını yerine getirerek tez hazırlaması.

ME 8XX Uzmanlık Alanı Dersi

Kredi: ( 4 + 0 ) 4 
Fakülte mensubu danışmanlarının rehberliği altında, yüksek lisans öğrencileri bir konu seçer ve çalışırlar.

ME 9XX Uzmanlık Alanı Dersi

Kredi: ( 4 + 0 ) 4 
Fakülte mensubu danışmanlarının rehberliği altında, yüksek lisans öğrencileri grup olarak veya bir doktora öğrencisi, ileri bir konu seçer ve çalışır.