Ders Kodu Ders Adı Kredi(T+U) AKTS
CHEM121 GENEL KİMYA I 3+0 5
CHEM141 GENEL KİMYA LABORATUVARI I 0+2 2
ENG101 INGILIZCE OKUMA VE YAZMA BECERILERI I 3+0 3
MATH141 TEMEL ANALİZ I 3+2 5
ME101 MAKINA MUHENDISLIGINE GIRIS 2+0 5
ME113 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM I 2+2 3
PHYS121 GENEL FIZIK I 3+2 7
Toplam AKTS 30


Ders Kodu Ders Adı Kredi(T+U) AKTS
ENG102 INGILIZCE OKUMA VE YAZMA BECERILERI II 3+0 3
MATH142 TEMEL ANALİZ II 3+2 6
ME114 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM II 2+2 7
ME150 MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ I 3+0 6
PHYS122 GENEL FIZIK II 3+2 8
Toplam AKTS 30


Ders Kodu Ders Adı Kredi(T+U) AKTS
HIST201 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2+0 2
TURK201 TURK DİLİ DERSLERİ I 2+0 2
CS205 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMİ VE PROGRAMLAMASI 2+2 6
ECON205 EKONOMININ PRENSIPLERI 3+0 4
MATH255 DIFERANSIYEL DENKLEMLER 4+0 6
ME221 STATIK 3+0 5
ME251 MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ II 3+0 5
Toplam AKTS 30


Ders Kodu Ders Adı Kredi(T+U) AKTS
HIST202 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2+0 2
TURK202 TÜRK DİLİ DERSLERİ II 2+0 2
EE210 ELEKTRIK VE ELEKTRONIK DEVRELERIN TEMELLERI 3+0 4
ME202 AKISKANLAR MEKANIGI I 3+0 4
ME206 TERMODINAMIK I 3+0 4
ME222 DINAMIK 3+0 5
ME224 CİSİMLERİN MUKAVEMETİ 3+0 5
ME242 MUHENDISLER ICIN UYGULAMALI MATEMATIK 3+0 4
Toplam AKTS 30


Ders Kodu Ders Adı Kredi(T+U) AKTS
ME300 YAZ STAJI I 0+2 7
ME303 AKISKANLAR MEKANIGI II 3+0 4
ME307 TERMODINAMIK II 3+0 4
ME311 MAKINA ELEMANLARI I 3+0 4
ME323 ÜRETİM YÖNTEMLERİ 3+0 4
ME331 MAKINA TEORISI I 3+0 4
ME343 MÜHENDİSLİKTE SAYISAL YÖNTEMLER 3+0 3
Toplam AKTS 30


Ders Kodu Ders Adı Kredi(T+U) AKTS
ENG302 TEKNİK YAZIM VE İLETİŞİM 3+0 3
ME312 MAKINA ELEMANLARI II 3+0 6
ME328 URETIM MUHENDISLIGI 3+0 5
ME332 MAKINA TEORISI II 3+0 5
ME340 ISI TRANSFERI 4+0 6
ME352 SISTEM ANALIZI VE KONTROL 4+0 5
Toplam AKTS 30


Ders Kodu Ders Adı Kredi(T+U) AKTS
ME400 YAZ STAJI II 0+2 7
ME401 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ VE TASARIM 3+2 6
ME409 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABARATUVARI 2+2 4
ELS1 SOSYAL SEÇMELİ DERS 3+0 3
ELT1 TEKNİK SEÇMELİ DERS 3+0 5
ELT2 TEKNİK SEÇMELİ DERS 3+0 5
Toplam AKTS 30


Ders Kodu Ders Adı Kredi(T+U) AKTS
ME402 MUHENDISLIK TASARIMI 2+4 12
ELS2 SOSYAL SEÇMELİ DERS 3+0 3
ELT3 TEKNİK SEÇMELİ DERS 3+0 5
ELT4 TEKNİK SEÇMELİ DERS 3+0 5
ELT5 TEKNİK SEÇMELİ DERS 3+0 5
Toplam AKTS 30

Not: Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, detaylı bilgi için http://ects.iyte.edu.tr/ adresine bakabilirsiniz.

Teknik Seçmeli

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
ME402, ME 422,ME 432,ME 436, ME 472, ME 478, ME 482, ME 484, ME 488, ME 490

Teknik Olmayan Seçmeli

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 

ME 213 Bilgisayar Destekli Teknik Resim

Kredi: ( 2 + 2 ) 3 
Boyutlandırma ve toleranslar. Yüzey kalitesi. İmalat resimleri, vida dişleri, saplamalar, kamalar, kamalı miller. Bu derste Autocad R14 bilgisayar paketi ileri seviyede çizim aracı olarak kullanılmaktadır.

ME 484 Malzemelerin Mekanik Davranışları

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Bu dersin amacı, temel mühendislik malzemeleri olan metal, seramik polimer ve bunların kompozitlerinin mekanik özelliklerini tanımaktır. Öğrenciler,elastik-plastik deformasyonları, mukavetlendirmeyi, kırılmyı ve temel mekanik test metodlarına ait bilgiler edinirler

CHEM 101 Genel Kimya I

Kredi: ( 3 + 2 ) 4 
Madde, Maddeye ait özellikler ve ölçümleri. Atom teorisine giriş. Maddenin yapısal ve fiziksel özellikleri. Gazlar, Sıvılar ve Katılar. Atomik ve Moleküler yapı, Moleküler Kuvvetler. Bileşikler, İyonlar ve İyonik bileşikler. Atomik Elektron Konfigürasyonları. Kimyasal, İyonik, Kovalent ve Metalik bağlara ait Temel Kavramlar

CS 101 Temel Bilişim Teknolojisi

Kredi: ( 1 + 2 ) 2 
Bilgisayar teknolojisi, donanım, yazılım ve diğer terminolojiye giriş. İşletim sistemleri, DOS-Windows. Kelime işlemciler. Veri tabanları. Sunum yazılımları. Grafikler ve bilimsel görsellik. Bilgisayar ağları, internet, internet uygulamaları, elektronik posta, WWW, HTML, JAVA.

CS 102 Temel Bilgisayar Bilimi ve Programlaması

Kredi: ( 2 + 2 ) 3 
Bilgisayar bilimine giriş. Temel programlama. Kodlama teknikleri. Temel veri yapısı. Genel kodlama. Algoritmik tasarım. Visual Basic, C, JAVA vb. Programlama dilleri. Fortran ile programlama.

EE 210 Elektrik ve Elektronik Devrelerin Temeli

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Temel devre yasaları. Dirençsel devre analizleri. Devrelerin sinüodial durağan cevapları. 3 fazlı devreler. Manyetik devreler ve çeviriciler. Elektromekaniksel enerji çevirimleri. Yarı iletken elemanlar. Transistör yükleme ve güçlendiriciler. İşlemsel güçlendiriciler ve bütünleşmiş devreler.

ENG 101 İngilizce Okuma ve Yazma Becerileri

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Okuma ve Yazma becerilerinin seçilmiş okuma parçaları ile kuvvetlendirilmesi. Yapısal kalıpların ve paragraf ve özet yazımlarının irdelenmesi.

ENG 102 İngilizce Okuma ve Yazma Becerileri II

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Eng 101 in devamı

ENG 302 Teknik Yazım ve İletişim

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Kütüphane araştırma teknikleri. Araştırma raporlarının ve dönem ödevlerinin hazırlanmasındaki teknikler. Seçilen başlıklar üzerine iletişim pratikleri.

HIST 201 Atatürk İlkeleri I

Kredi: ( 0 + 0 ) 0 

HIST 202 Atatürk İlkeleri II

Kredi: ( 0 + 0 ) 0 

MATH 141 Temel Analiz I

Kredi: ( 3 + 2 ) 4 
Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev ve Uygulamaları, İntegral ve Uygulamaları, Üstel, Logaritmik ve Trigonometrik Fonksiyonlar, Ters Trigometrik ve Hiperbolik Fonksiyonlar.

MATH 142 Matematik II

Kredi: ( 3 + 2 ) 4 
İntegrasyon Teknikleri, Kutupsal Koordinatlar, Sonsuz Seriler, Düzlemde parametrik eğriler ve Vektörler, Uzayda Vektörler, Eğriler ve Yüzeyler. Kısmi Türev, Katlı İntegraller, Vektör Analizi

MATH 255 Diferansiyel Denklemler

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması, Başlangıç ve sınır değer problemleri, Tam ve değişkenlerine ayrılabilir Diferansiyel Denklemler, Doğrusal denklemler ve Bernoulli denklemleri. Yüksek mertebeden Diferansiyel Denklemler, Sabit katsayılı homojen doğrusal denklemler. Belirsiz katsayılar yöntemi. Parametrelerin değişimi yöntemi, Cauchy-Euler denklemi, Doğrusal Diferansiyel Denklemlerin Seri Çözümleri, Bessel Diferansiyel denklemi, Laplace dönüşümü.

ME 101 Makina Mühendisliğine Giriş

Kredi: ( 2 + 0 ) 2 
Makina Mühendisliğine giriş. Davetli konuşmacılarla söyleşiler. Seminer nasıl verilir ve nasıl rapor yazılır üzerine dersler. Çeşitli Endüstri kuruluşlarına teknik geziler. Proje çalışması, rapor yazımı ve proje sunumu.

ME 112 Bilgisayar Destekli Teknik Resim I

Kredi: ( 2 + 2 ) 3 
Bilgisayar ya da elle yapılan mühendislik çizimlerinin hazırlanmasına ve kullanımına giriş. Bu mühendislik çizimleri şu başlıkları içerir: temel çizim teknikleri, yazımla ilgili çizimlerin ölçülendirilmesi, yardımcı ve dolaylı görünüm, bölümsel çizimler, çalışma çizimleri, plan okuma, düz şemalandırma, ürün standartları, metodlar ve sembolleri, basitleştirilmiş çizim teknikleri.

ME 202 Akışkanlar Mekaniği I

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Hidrostatik. Akış kinematiği. Süreklilik denklemi. Euler ve Bernoulli denklemleri. Viskoz akım denklemleri. Kanallarda ve borularda basınç düşümleri. Momentum teoremi. Boyut analizi ve benzeşim. Potansiyel akım. Dönel akış ve vortisite

ME 206 Termodinamik I

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Saf maddenin özellikleri. Akışkanlar ve katılar için hal denklemleri. İş, Isı. Kapalı ve açık sistemler için Termodinamiğinin birinci yasası. İkinci yasa. Carnot çevrimi, Entropi, Tersinmezlik ve Elde edilebilirlik.

ME 221 Statik

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Vektörel büyüklükler. Parçacık üzerine etkiyen kuvvet ve momentler. Denge durumu. Yapı Elemanları: Kafesler, Kirişler Şaftlar ve Halatlar. Sürtünme. Virtüel İş.

ME 222 Dinamik

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Dinamik2

ME 224 Cisimler Mukavemeti

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Gerilme ve Gerinme. Yapı bileşenlerinin ve Mühendislik Malzemelerinin kopma kriterleri, Sehim analizi. Statik olarak belirsiz elemanlar, Isıl gerilme. Birleşik gerilme. Mohr dairesi, Burkulma, Yorulma kırılması.

ME 231 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Atom teorisi ve katılarda bağlar. Kristal ve kristal olmayan malzemeler. Katılardaki yapı hataları. Mühendislik malzemelerinin sınıflandırılması Saf metaller, alaşım çelikler, paslanmaz çelik, dökme demir, demir içermeyen alaşımlar. Faz diyagramları ve demir-karbon faz diyagramı. Makaniksel özellikleri ve test edilmesi. Korozyon kontrolü ve prensipleri

ME 242 Mühendisler İçin Uygulamalı Matematik

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Vektör analizi. Matrisler, Determinatlar, Lineer denklem sistemleri, Lineer ve Ortogonal dönüşümler. Kompleks sayılar ve değişkenler. Integral matematiğinin temel teoremi, Hormonik fonksiyonlar, Taylor serileri. Tekil noktalar, Kompleks değişkenlerin geometrik ifadesi ve Conformal mapping.

ME 300 Yaz Stajı

Kredi: ( 0 + 0 ) 0 

ME 303 Akışkanlar Mekaniği II

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Turbo makinalara giriş. Basınç düşümleri. Bir turbo makinada akış kinematiği. Hız üçgenleri. İmpuls türbini. Eksenel ve Radyal akım makinaları. Eğilim yasaları. Turbo makinalarının bazı tasarım kriterleri. Lineer ve radyal kanat dizileri. Kavitasyon.

ME 307 Termodinamik II

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Buhar ve gaz çevrimleri. Soğutma çevrimleri. Termodinamik bağıntılar. Gaz karışımları, higrometre ve iklimlendirme uygulamaları. Kimyasal tepkimeler. Kimyasal denge. Yanma.

ME 311 Makina Elemanları I

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Malzemelerin mekanik özellikleri. Toleranslar. Statik ve dinamik yüklere göre tasarım kriterleri. Ortalama ve bileşik gerilmeler. Şaftler, kriitik hız. Sabit ve ayrılabilir bağlantıların tasarımı: Perçin, Kaynak, Cıvatalar, Vidalar, Kamalar, Pimler. Yaylar. Ders süresince küçük tasarım projeleri verilecektir.

ME 312 Makina Elemanları II

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Rulmanlar, tipleri ve seçilme yöntemleri. Güç aktarım elemanları; Kayışlar, Zincirler, Kavramalar ve Dişliler. Sürtünme ve Yağlama. Ders süresince küçük tasarım projeleri verilecektir.

ME 323 Üretim Yöntemleri

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Döküm tekniği, Metal şekillendirme işlemleri, Bağlantı teknikleri, Kaynak yöntemleri, Toz Metalurjisi, Talaşlı imalat yöntemleri, üretimde otomasyon (Sayısal kontrollu tezgahlar, Robotlu imalatlar, Bilgisayar destekli tasarım ve üretim)

ME 328 Üretim Mühendisliği

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Üretim yöntemlerine bir bakış. Zaman etüdleri ve maliyet tahmini. İşlem planlama. Yerleşim planlaması. Kalite kontrol. Bilgisayarların ve Endüstriyel robotların üretimde kullanılmaları. Üretimde maliyet analizi

ME 331 Makina Teorisi I

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Mekanizmaya giriş. Serbestlik derecesi. Düzlemsel mekanizmaların grafik ve analitik yöntemlerle kinematik analizi. Lineer mekanik sistemler. Dört-kol mekanizmaları. Kamlar

ME 332 Makina Teorisi II

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Rijit yapı dinamiği, grafik ve analitik yöntemler. Atalet kuvvetleri. Titreşim analizi. Hareket denklemi. Serbest ve zorlanmış titreşim. Dengeleme.

ME 340 Isı Transferi

Kredi: ( 4 + 0 ) 4 
Isı iletimi: Difüzyon denklemi, Sınır koşulları, Bir boyutlu kararlı ısı iletimi, Isıl direnç. Kanatlar. Zamana bağlı ısı iletimi Tümden analiz, Heisler Diyagramları. Sonlu Farklar yöntemi. Isı Taşınımı: Sınır tabakalar, Dış ve iç akım korelasyonları, Doğal taşınım, Kaynama ve yoğuşma. Isıl Işınımın temelleri, siyah cisim ışınımı, Görüş faktörleri, Kapalı hacimlerde ışınım, Devre analizi.

ME 343 Mühendislikte Sayısal Yöntemler

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
En küçük kareler yöntemi. Doğrusal ve çoklu regresyon. Denklem köklerinin bulunması. İnterpolasyon. Sayısal türev ve integrasyon. Adi diferansiyel denklemlerin çözümleri. Euler, değiştirilmiş Euler ve Runge-Kutta yöntemleri.

ME 352 Sistem Analizi ve Kontrol

Kredi: ( 4 + 0 ) 4 
Mekanik, Hidrolik, Pnomatik, Isıl, Elektrik ve Elektromekanik elemanlar içeren dinamik sistemlerin analizi ve modellenmesi. Sistemlerin tepkileri. Zaman ve frekans ortamında çözümler. Servo sistemler. Kararlılık analizi. Geri itilim kontrolu: P, PD, PI, PID

ME 400 Yaz Stajı

Kredi: ( 0 + 0 ) 0 

ME 401 Mühendislik Ekonomisi ve Tasarım

Kredi: ( 3 + 2 ) 4 
Tasarım Felsefesi ve Yöntemi. Mühendislik Ekonomisi ve bir işlem veya bir ürün için Ekonomiklik açısından karar verebilme. Optimizasyon ilkelerinin belirli bir mühendislik problemine uygulanması. Maliyet tahmini. Ders boyunca bir dönem projesi verilecektir.

ME 402 Mühendislik Tasarımı

Kredi: ( 2 + 4 ) 4 
Öğrencilere, eğitimleri boyunca öğrendiklerini uygulayabilecekleri bir proje verilecektir. Bu proje, sadece tasarıma yönelik olabileceği gibi bazen bir ürün yaratmaya yönelik de olabilir.

ME 409 Makina Mühendisliği Laboratuvarı

Kredi: ( 2 + 2 ) 3 
Laboratuvar Teknikleri ve Teorik Kavramların Sınanması. Verileri sunma ve analiz etme Yöntemleri. Rapor hazırlama ve Teknik raporların sunumu. Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Malzeme Bilimleri, Sistem Analizi, İşlem Kontrol ve Donanımı konularında yapılacak bir dizi deney.

ME 423 İçten Yanmalı Motorlar

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Giriş. Temel Bilgiler, Tarihçe, Motor Tipleri, Kullanım. Termodinamik, Çevrimler. Yakıtlar, karışımlar, yanma. Kıvılcım Ateşlemeli yanma. Sıkıştırmalı (Dizel) yanma. Çevrim Karakteristikleri (belirli ve efektif karakteristikler). Motor, Araç Motor Karakteristikleri. Motor karakteristiklerini etkileyen değişkenler. Kıvılcım ateşlemeli ve dizel motorların yakıt besleme sistemleri. Süper besleme, turbo besleme. Krank-Piston Dinamiği / Motor Dengelenmesi. Krank-Piston-biyel dizaynı. Yağlama Sistemleri. Soğutma sistemi / Isıl Denge

ME 425 Isı Eşanjörleri

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Isı eşanjörlerine giriş. Isı transferi mekanizmaları. Akış düzenlemeleri. Temel tasarım yöntemleri: log sıcaklık farkı, NTU metodunun etkinliği. Çift borulu ısı eşanjörleri. Isı eşanjörlerinde basınç düşüşü. Isı eşanjör arızaları. Shell-and-tube tipi ısı eşanjörleri. Kompakt ısı eşanjörleri. Plate tipi ısı eşanjörleri.Yoğuşturucular ve buharlaştırıcılar. Dönem projeleri.

ME 427 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Giriş

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Yenilenebilir enerjiler’e giriş. Yenilenebilir enerji ilkeleri. Isı transferi ve akışkanlar mekaniğinin temel kanunları. Yenilenebilir enerjilerin kullanımı: güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, biyoenerji, dalga enerjisi gibi. Enerji depolanması ve dağıtımı.

ME 431 Kompozit Malzemelerin Mekaniği

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Kompozit malzemelere giriş, anisotropic elastisite ve lamina teorisine giriş. Modern kompozitlerde termal, higrotermal, yüksek şekil değiştirme hızı etkilerinin incelenmesi. Kompozit plaka ve paneller. Çeşitli mekanik ve çevresel yüklerin etkisi altındaki kompozit plaka ve panellerin static ve dinamik davranışları. Gerilmeler, deformasyonlar, burkulma yükleri, dogal frekanslar ve patlama etkisi altında davranışlar. Kompozit kiriş, kolon ve çubuklar. Kompozit kabuklar. Kompozit silindirik kabuklarda static yüklerin etkisi altında meydana gelen gerilme ve deformasyonların hesaplanması ve burkulma etkilerinin incelenmesi. Kompozit yapılarda enerji metotları. Kompozit yapıların birleştirilmesi. Adhesive ve mekanik birleştirme.

ME 432 Jeotermal Enerjiye Giriş

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Jeotermal enerjiye giriş. Jeotermal enerjinin kullanımı. Elektrikli üretim. Direk kullanılan alanlar: bölgesel ısıtma, bölgesel soğutma, sera ısıtması, ısı pompaları, sulu tarım, endüstriyel uygulamalar. Jeotermal uygulamaların çevresel etkileri. Jeotermal kanunları. Jeotermal güç kullanılan yerlere gezi ve direk kullanımına ait örnekler. Dönem projesi.

ME 436 Klima ve Havalandırma Sistem Tasarımı

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Giriş, Psikometri diyagramı, binalarda ısı transferi, iç mahal ısı yükleri, iç ve dış mahal tasarım koşulları, ısı yüklerinin hesaplanması, soğu yüklerinin hesaplanması, bina termal yük bilgisayar programları, kış ve yaz posesler, su bazlı sistemler, hava bazlı sistemler, su-hava bazlı sistemler, ISK sistemlerinin kontolü, bireysel ısıtma soğutma ve klima sistemleri

ME 445 Otomotiv Mühendisliği I

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Araç performansı: motor karakteristiği, hatekete karşı direnç, maksimum hız, ivme performansı. Yakıt tüketim hesabı. Güç sistemi: debriyaj, vites kutusu, vites oranları, pervane şaftları, üniversal ve sabit hız mafsalları, diferansiyel, diferansiyel oranları, sürme şaftları. Frenler: temel gereksinimler, yönsel stabilite, ağırlık transferi, fren kuvvet dağılımı.

ME 455 Mekanik Titreşimler

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Titreşim sistemleri elemanları. Tek dereceli sistemlerde serbest titreşim. Tek dereceli sistemlerin harmonik uyarımı. Tek dereceli sistemlerde geçici titreşim. Çok dereceli sistemlerde temel denklemlerin çıkarımı. Çok dereceli sistemlerde serbest titreşim. Çok dereceli sistemlerde zorlamalı titreşim. Titreşim kontrolü

ME 478 Mühendislik Ekonomisi ve Ürün Yönetimi

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Giriş ve mevcut ekonomi çalışmaları. Fiyat konseptleri. Paranın zamana bağlı değeri ve denkliği. Yatırım alternatiflerinin kıyaslanması. İkame analizleri. Amortisman ve vergi sonrası analizler. Hassasiyet analizleri. Devlet projelerinin değerlendirilmesi. Lineer programlama. Büyük ölçekli proje planlama.

ME 481 Malzeme Karakterizasyonu

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Giriş. Kristallografinin temelleri. X-ışınları ve elektron ışınlarının özellikleri. Metalik ve seramik malzemelerin kimyasal kompozisyonları, ve kristal yapılarını X-ışını kırınımı (XRD) yöntemiyle tespit etmek. Taramalı elektron mikroskobu ve çlışma prensipleri. Metalografik numune hazırlanması: kesme, taşlama, parlatma, asitle yakma. Optik mikroskop. Yansımalı ve geçirgen ışık mikrokobu.

ME 488 Seramiklere Giriş

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Seramik endüstrisinin tarihine bir bakış. Endüstri bazlı olarak kullanılan ham malzemelerin sınıflandırılması. Kullanımdan önce ham malzemeye ait kristal kimyasının, oluşumunun, işlemesinin ve hazırlanmasının incelenmesi

ME 490 Kompozit Malzemelere Giriş

Kredi: ( 3 + 0 ) 3 
Kompozit malzemelere giriş. Fiberler ve fiber yapısı. Matrisler. Uzun fiberli kompozitlerin elastik deformasyonu. Lamina yapılar ve elastik davranışları. Kısa fiberli kompozitlerin gerilme ve uzanımları. Arayüz bölgesi, oluşum mekanizmaları, bağlanma dayanımı ölçümleri. Kompozitlerin dayanımı ve tokluğu. Polimer, metal ve seramik matrisli kompozitlerin üretimi ve uygulamaları.

PHYS 121 Genel Fizik I

Kredi: ( 3 + 2 ) 4 
Mekaniğin Temel Kavramları, Newton’un hareket yasası, Enerji ve Momentumun Korunumu, Doğrusal, Dönel ve Titreşim Hareketi yapan Parçacıkların ve Katı Cisimlerin Kinematiği ve Dinamiği. Ders, Haftalık Laboratuvar deneyleriyle yürütülecektir.

PHYS 122 Genel Fizik II

Kredi: ( 3 + 2 ) 4 
Fizik I’in devamı. Elektrik ve Manyetiğin Temel Yasaları ve Devrelere, Cihazlarla uygulanması. Coulomb yasası, Elektrik Alanları, Gauss Yasası, Elektriksel Potansiyel, Kapasitans. Basit Devreler, RC devreleri. Manyetik kuvvetler ve Dipoller. Manyetik Alanlar, Faraday Yasası, İndüktans. Ders, Haftalık Laboratuvar deneyleriyle yürütülecektir.

TURK 201 Türk Dili I

Kredi: ( 0 + 0 ) 0 

TURK 202 Türk Dili II

Kredi: ( 0 + 0 ) 0