Makina Mühendisliği, temel bilimlerin ürettiği bilgilerin toplumun ve endüstrinin ihtiyacı olan ürün ve uygulamalara dönüştüren mühendislik disiplinlerinden birisidir. Makina mühendisleri genel anlamda değişik fonksiyona sahip makinaların tasarım, analiz, imalat, geliştirme ve kontrolünde görev alırlar. Başta makina ve yarı-mamül/mamül malzeme imalat sektörü olmak üzere, enerji, otomotiv ve taşımacılık, savunma, uzay ve havacılık olmak üzere hemen hemen her sektörde makina mühendisleri görev alabilmekt

İYTE Makina Mühendisliği Bölümü’nün amacı; araştırma ağırlıklı lisans ve lisansüstü eğitimin verildiği, inovasyona dayalı yenilikçi teknoloji alanlarında araştırmaların gerçekleştirilebildiği, araştırma sonuçlarının sanayiye kazandırılabildiği bir eğitim ortamının oluşturulması, alanında yüksek düzeyde eğitilmiş, etik değerlere bağlı ve idealizmi olan makina mühendisleri yetiştirmek, toplumsal gelişim ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaktır.

Seçkin akademik kadrosu ile Bölümde eğitim-öğretim İngilizce olarak sürdürülmektedir. Lisans ve lisansüstü eğitim-öğretimin verildiği Bölüm proğramlarının her aşamasında proje esaslı ve laboratuar ağırlıklı bir eğitim ile nitelikli genç mühendisler endüstri ve akademinin ihtiyacına uygun yetiştirilmektedir.

Bölümün mevcut ana çalışma alanları;

1) Mekatronik – Robotik,

2) Mühendislik Mekaniği,

3) Yenilenebilir Enerji Kaynakları (Jeotermal ve Rüzgar Enerjisi),

4) Isı ve Akışkan Bilimleri,

5) Malzeme Teknolojileri      

Bu alanlarda yüksek lisans ve doktora tezleri tamamlanmakta, bu konularda gerekli laboratuvar altyapısı geliştirilmektedir.Yüksek sayıda araştırma projeleri DPT, TÜBİTAK, MSB, Sanayi Bakanlığı ve endüstriyel kuruluşlar ile NATO, NSF ve BMBF gibi uluslararası kuruluşlar tarafından da desteklenmektedir.

Yukarıda bahsedilen ve Bölümümüz gelişim araştırma alanları içerisinde yer alan Robotik ve Otomasyon Teknolojileri, Mekatronik, Turbomakinalar, Jeotermal ve Rüzgar Enerjisi Teknolojileri, Kompozit Malzemeler, Nanomalzeme, Zırh Malzemeleri, Seramikler, Toz Metalurjisi, Katıcisimlerin Mekanik Davranışı, Mekanizmalar ve Makina Dinamiği, Yapay Zeka, Hijenik İklimlendirme ve Havalandırma Sistemleri, Isı Pompaları, Elektronik Soğutma gibi öncelikli alanlarda araştırmacıların yetiştirilmesi ülkemizin ihtiyacı olan insangünün sağlanmasına katkı sağlamak Bölüm hedefidir. Bahsedilen alanlar ülkemizin teknolojik olarak öne çıkabilmesi, katma değeri yüksek ürünleri üretebilmesi ve ekonomik değere dönüştürebilmesi için oldukça önemliler arasındadır. Bu alanlarda yetişmiş akademik kadro ihtiyacının karşılanması için Bölüm değerli bir kaynak oluşturmaktadır.

Bölümümüz yeni binası tamamlanmış ve Temmuz 2009 da hizmete girmiştir.

makina bina