Mezuniyet sonrası birkaç yıl içinde İYTE Makina Mühendisliği Bölümü mezunları;

1. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yönlendirilmiş, makina mühendisliğinin ileri teknolojik alanlarında gerçekleştirilen bölgesel, ulusal ve uluslararası projelerde görev alabilecek.

2. Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarına yatkın ve liderlik görevi üstlenebilecek.

3. Hedef ve kısıtları tanımlayarak tasarım yapabilecek; böylece, mesleki ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde, mühendislik sorunlarına yenilikçi çözümler getirip,öncelikli alanlarda sanayinin gelişmesine katkı sağlayabilecek.

4. Görsel, yazılı, sözel ve elektronik ortamda teknik iletişimi ileri derecede Türkçe ve İngilizce yapabilecek.

5. Yer aldığı çalışmalarda, çevresel, ekonomik ve sosyal etkenler ile etik değerleri gözetecek, toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı verecek.

6. Yaşam boyu öğrenme prensibini benimsediği için, makina mühendisliği programında edindiği kazanımları koruyarak ve geliştirerek, sahip olduğu mesleği geliştirecektir.

Bu “Program Eğitim Amaçları”, eğitim-öğretim planları, mesleki stajlar, proje yarışmaları, seminerler, ders dışı faaliyetler ve kurumsal katkılar gibi mekanizmalarla desteklenmekte; işverenler, sanayi ve meslek odaları ile yapılan görüşmeler ve anketlerle sürekli değerlendirilmektedir.